Dětská skupina Hlaveneček je školička, kde chceme dětem nabídnout příjemné, rodinné prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a přirozeně. Snáze se tak začlení do kolektivu dětí, budou se učit novým věcem a zvládnou pro ně tak velkou změnu, jako je přechod z rodinné péče, do péče školičky. V malém kolektivu dětí je ideální možnost k zohlednění individuální potřeby každého z nich. Naším pestrým programem, zaměřeným na hudebně-pohybové, výtvarné, motorické a jazykové dovednosti, chceme zaručit přirozený vývoj dítěte před nástupem do základní školy. Samozřejmostí jsou základní hygienické a sociální návyky.

Školička je v prostorách budovy obecního úřadu. Je provozována ve dvou částech. První část je rozdělena na jídelnu, odpočinkovou místnost, šatnu a wc.  Druhá část je rozdělena na hernu a místnost pro tvořivé činnosti, koupelnu s wc a sprchovým koutem.

Nedaleký les, obklopující celou vesnici, je ideální k procházkám a výpravám za poznáním přírody. Naším cílem je probudit v dětech citlivost, vztah a empatii vůči přírodě a životnímu prostředí, včetně citlivého vztahu ke zvířatům a rostlinám.  

Ke stažení:

EU OPZ 1

EU OPZ 2