Náš kolektiv


               Mgr. Veronika Matulová               

vedoucí dětské skupiny

PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ:

 • Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor navazují magisterské studium předškolní pedagogiky
 • Specializace hudební, dramatická a environmentální výchova
 • Středoškolské vzdělání s maturitou, Gymnázium Jaroměř
 • ZUŠ - 12 let hry na klavír, 2 cykly

JAZYKY:

 • Anglický jazyk (maturitní zkouška)

PRAXE V OBORU:

 • 5 let padagogická praxe na fakultní ZŠ Slovenská na Vinohradech, 1.-5. ročník (zkušenosti s přípravou tématických plánů)
 • 2 roky padagogická praxe 3. a 4. ročník ZŠ (ZŠ malotřídního typu, výuka dvou ročníků souběžně.)
 • 5 let lektorská praxe v soukromém studiu Žofka jako lektorka hudebně-pohybového ateliéru pro předškolní děti
 • 4 roky soukromé hodiny hry na klavír
 • 8 let působí jako učitelka v DC Hlaveneček
ABSOLVOVANÉ KURZY:

 • Kurz kritického myšlení I. - Jak vyučovat podle ŠVP- zaměření na aktivní učení, efektivní komunikaci, řešení problémů, rozvoj kritického myšlení - rozsah kurzu 60 hodin.
 • Kurz kritického myšlení II. - Jak vyučovat podle ŠVP- Hravá forma učení a získávání informací, metody čtení a psaní formou kritického myšlení - délka kurzu 24 hodin.


Monika Musálková

VZDĚLÁNÍ:

 • Střední škola MILLS zakončená maturitní zkouškou v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Profesionální chůva - absolvování kurzu - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Střední odborná škola s maturitou obor číšník/servírka

JAZYKY:

 • Maturitní zkouška z anglického jazyka

PRAXE V OBORU:

 • Učitelka a lektorka keramiky v dětské skupině Hlaveneček 
 • Lektorka keramiky pro děti a dospělé
 • Vedoucí letních táborů obce Hlavenec od roku 2020
 • Učitelka - příměstské tábory Hlaveneček


ABSOLVOVANÉ KURZY:

 • Rekvalifikační kurz zdravotníka zotavovacích akcí + hygienické minimum
 • Kurz týden se sádrou, kreativní tvorba
 • Osvědčení - Hry pro předškolní děti a mladší školní věk 2019
 • Keramický kurz prořezávání keramiky
 • Kurz výroba a výpal RAKU technikou

Adéla Šimková, DiS.


VZDĚLÁNÍ:

 • Profesionální chůva - absolvování kurzu - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Střední průmyslová škola oděvní - maturitní zkouška
 • Vyšší odborná škola oděvního návrhářství - absolutorium

JAZYKY:

 • Anglický jazyk (maturitní zkouška + absolutorium z Aj) + pracovně komunikace v Aj

PRAXE V OBORU:

 • DC Hlaveneček - výpomoc s dětmi v dětském centru - výtvarné a ruční práce, práce s dětmi
 • Obec Hlavenec - DS Hlaveneček - profesionální chůva a učitelka

Eva Greplová


VZDĚLÁNÍ:

 • Profesionální chůva - absolvování kurzu - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Odborná průprava odborem sociálních věcí na dlouhodobého pěstouna v roce 2014, 2016, 2018
 • Výuční obor s maturitou obor společného stravování

JAZYKY:

 • Maturitní zkouška z ruského jazyka
 • Anglický jazyk hovorově

PRAXE V OBORU:

 • Učitelka a lektorka keramiky v dětské skupině Hlaveneček od roku 2016
 • Lektorka keramiky na ZŠ a MŠ Kostelní Hlavno od roku 2008
 • Vedoucí letních táborů obce Hlavenec od roku 2008
 • Člen asociace náhradních rodin ČR do roku 2020
 • Člen rodinného centra náhradních rodin Routa Čelákovice
 • Pečuje o čtyři biologické děti a 3 děti v náhradní rodinné péči

ABSOLVOVANÉ KURZY:

 • Osvědčení o absolvování vzdělávání pěstouna
 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí českého červeného kříže + hygienické minimum
 • Kurz chůva k dětem (2007)
 • Certifikát o absolvování vzdělávacího semináře "Cesta ke kořenům"
 • Jak komunikovat s dětmi v obtížných situacích a v pubertě

Bc. Pavla Formánková, DiS.


PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ:

 • Absolventka Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, absolutorium
 • Absolventka Univerzity Jana Ámose Komenského, obor speciální pedagogika-vychovatelství
 • ZUŠ - 3 roky hra na zobcovou flétnu
 • SOŠ pro administrativu EU

JAZYKY:

 • Anglický jazyk (maturitní zkouška, absolutorium)

PRAXE V OBORU:

 • od roku 2021 jako učitelka v DS Hlaveneček
 • od roku 2019 na mateřské dovolené
 • 2 roky učitelka v pražské MŠ (z toho 1 rok jako zástupkyně ředitelky)
 • učitelka-Příměstské tábory Hlaveneček
 • 2 roky jako výpomoc s dětmi v DC Hlaveneček-Logopedická prevence
 • 5 let učitelka v MŠ Čelákovice
 • 7 let chůva v rodině se dvěma dětmi

ABSOLVOVANÉ SEMINÁŘE:

 • Kreativní tvoření
 • Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku
 • Aktuální stav školské legislativy
 • Agrese a agresivita u dětí
 • Vývoj řeči a komunikace u dětí
 • Cvičíme taj-či s dětmi
 • Komunikace s rodiči v problémových situacích
 • Logopedická prevence v MŠ
 • Tradiční hračka z textilu


                            Iva Vyskočilová

VZDĚLÁNÍ:

 • Střední zdravotnická škola - zdravotní asistent
 • Vyšší odborná škola zdravotnická - diplomovaná všeobecná sestra

JAZYKY:

 • Maturitní zkouška z anglického jazyka- kurzy z anglického jazyka B2

PRAXE V OBORU:

 • Učitelka v DS Hlaveneček
 • Vedoucí letních táborů obce Hlavenec 
 • Osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí