Harmonogram našeho dne

7:00-8:00
Příchod dětí do školky
- komunikace s rodiči
- volná hra


8:00 - 8:20
Volná hra
- čas na rozkoukání se, pozdravení s kamarády


8:20 - 8:30
Hygiena


8:30-9:00
Řízená činnost
- komunikační kruh (rozumová výchova)
- hudebně-pohybová výchova
(Děti se učí písničky za doprovodu klavíru, učí se poznávat a hrát na Orffovy hudební nástroje.
Hrajeme pohybové hry a další aktivity na dané týdenní téma.)


9:00-9:20
Svačina + hygiena


9:20 - 10:00
Řízená činnost
- výchovně vzdělávací činnosti
- každý pátek keramická dílnička
(Děti kreslí, malují, vystřihují, lepí, navlékají korálky. Pomocí různých technik procvičují jemnou a hrubou motoriku.
Hravou formou zapojujeme i logopedická cvičení na procvičení mluvidel.)


10:00 - 10:15
Hygiena


10:15-11:45
Pobyt venku
(Vycházky do blízkého okolí spojené s poznáváním přírody.)


11:45-12:00
Hygiena


12:00 - 12:30
Oběd


12:30 - 12:45
Vyzvedávání "poobědových" dětí


12:45 - 14:30
Odpočinek dětí
- čtení pohádek


14:30 - 14:45
Odpolední svačinka


14:45 - 16:30
Odchod dětí domů, volná hra na hřišti