OBNOVA NAŠICH LESŮ

výsadba stromků v hlaveneckém lese

11. 11. 2022

Na přelomu října a listopadu jsme se s naší školičkou zapojili do sběru žaludů stromu dubu zimního. S dětmi se nám podařilo nasbírat neuvěřitelných 20 kg. Pomohli jsme tak společnosti Lesy cz k obnově našich hospodářských lesů. Děkujeme hlaveneckému spolku Zelené srdce, že jsme mohli být součástí této krásné akce.

Po sběru vznikla myšlenka, že by si děti mohly zkusit vysadit i nové stromky. Tímto skutkem by se k obnově lesů přiblížily mnohem více, na "vlastní ruce" by zjistily, jak se les zalesňuje - od sběru, přes sazeničky, až po samotnou výsadbu.

Po domluvě s maminkou Ájou Vrtiškovou se stalo něco úžasného. Ája se domluvila se společností Lesy cz, že bychom si mohli zalesnit vlastní mýtinku, která se nachází přímo u našeho oblíbeného místa, "U báby". Když přišla s touto skvělou zprávou, tak nám také pověděla, že stromků bude přes 1000 ks... Potřebovali jsme tedy pomoc. Požádali jsme rodiče našich dětí, babičky a dědy, kamarády a místní občany o pomoc, připojili se dokonce i přespolňáci.

Byla to pro všechny nezapomenutelná zkušenost. K práci nám přálo krásné počasí, měli jsme nachystané dobrůtky, děti měly kolem sebe spoustu bahna ... co více si přát? :-)

Tímto všem přítomným děkujeme za pomoc. Zvládli jsme zasadit skoro 1000 ks stromků a to za pouhé 3 hodiny! Přispěli jsme tak k obnově našeho hlaveneckého lesa.

Až půjdeme za pár let kolem, můžeme našim dětem, vnoučatům i pravnoučatům vyprávět, že jsme tyto stromy vlastníma rukama sázeli.


Děkujeme.