Docházka a ceník

platný od 1. 1. 2023

Cena školkovného je stejná pro všechny typy docházky, ať už dítě navštěvuje školku každý den nebo pouze několik dní v měsíci.

Každé zapsané dítě platí 1.500 Kč za měsíc.

Jedná se o cenu za školkovné, cena obědů není zahrnuta.

Cena jednoho obědu je 57 Kč.

Školkovné se platí vždy do 5. dne v měsíci na týž měsíc a to bankovním převodem na účet obce.
Stravné se platí zpětně podle přesného počtu odebraných obědů vždy do 10. dne v měsíci na účet obce. Lze uhradit školkovné a stravné v jedné platbě. 

Číslo účtu obce: 487917389/0800