Májová besídka

a tančení našich dětí před STAROČESKOU BESEDOU na májích v obci Hlavenec

18. 5.  a 21. 5. 2022

Ve středu 18. 5. nás přijelo navštívit naše oblíbené "Divadélko Kůzle". Pohádka byla jako vždy perfektní. Nejen děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací, zazpívaly si, zatancovaly, hádaly, zasmály se.... Zkrátka si představení všichni dosyta užili.

Pohádkou tak začalo báječné odpoledne. Třešničkou na dortu byla májová besídka našich dětiček. Děti byly úžasné! Nacvičený taneček se povedl na výbornou a jako překvapení bylo to, že měly děti i paní učitelky kroje. Krojovaným tancem jsme se tak naladili na nadcházející den - Máje v Hlavenci. Staročeskou besedu, kterou tančilo 5 kolon, zahájil taneček právě našich nejmladších dětí z DS Hlaveneček. Děti byly opět moc šikovné a veliký aplaus od všech přítomných děti moc podpořil a potěšil. Středeční májové odpoledne jsme zakončili opékáním buřtů.

Moc děkujeme dětem, že jsou tak šikovné a rodičům za dobrůtky, podporu a příjemnou atmosféru.

Video: Představení - Divadélko Kůzle

Video: Besídka DS Hlaveneček