Morena

2022

          Vynášení zimy je prastarý zvyk spojovaný s jarní rovnodenností a kalendářním nástupem jara. Končící zimu představovala loutka, zvaná podle krajových zvyklostí Mařena, Mořena, Smrtholka, Morana, Morena, Marzana, Smrt nebo Smrtka, která byla vytvořena z dřevěné konstrukce, obalená hadry a slámou a byla obléknuta do dívčích šatů, či košile. Byla ozdobena pentlemi, vyfouknutými vejci, nebo třeba ulitami. Poté se nesla v čele průvodu, který pochodoval přes vesnici až k vodě. Tento prastarý zvyk znamenal, že zimu brzy vystřídá jaro a s ním všechno zlé, jako hlad, smrt, zima odpluje po vodě.

          Také naše školička přivítala jaro tímto zvykem. Paní učitelky nachystaly konstrukci a děti pak Moranu krásně ozdobily. Budeme se těšit na blížící se jaro, velikonoční svátky, usměvavé tváře kolem nás a hlavně, ať se nás všech drží pevné zdraví.