Měsíc s knihou 2022

Měsíc s knihou

"Hlavenec čte dětem"

Velký projekt "Měsíc s knihou aneb Hlavenec čte dětem" jsme připravovali s láskou k dětem. Pojďte si přečíst a podívat se, jak celý měsíc probíhal :-)

Celý měsíc byl zaměřený na čtenářskou pregramotnost. Naším záměrem bylo, aby se děti dokázaly zamýšlet nad příběhy. Aby s pomocí ilustrací dotvářely jejich děj, odpovídaly na otázky související s příběhem, vnímaly pocity postav a uvědomovaly si důležitost čtení, vyprávění a fantazírování. Jedním z knižních hrdinů byl Papuchalk Petr. Knížka Petra Horáčka, který ji doprovodil krásnými ilustracemi, popisuje dětem příběh o kamarádství. O tom, že nezáleží na tom, jak někdo vypadá, ale jak se chová a jaký je. 

Po skončení příběhu se děti zamýšlely nad otázkami: Dokážete si představit, jak se asi Petr cítil, když našel svého ztraceného kamaráda? Cítily jste se takhle někdy? Kvůli čemu to bylo? Dokážete říct nějakou vaši vlastnost, kvůli které by vás mohl mít váš kamarád rád? 

Téma kamarádství je aktuální v každém věku. Děti ho braly velmi vážně a jejich odpovědi byly upřímné a mnohdy velmi zajímavé. 

Dalším příběhem jsme přivolávali jaro. Byl o jarním sluníčku. Z příběhu se děti dozvěděly, co nám jaro přináší, co můžeme pozorovat v přírodě, seznámily se s jarními květinami, ale i to, jaké máme dny v týdnu. S dětmi jsme našli, dotkli se, poslouchali, ochutnali, přivoněli a trochu se zapohybovali s jarními úkoly. Dokonce si samy připravily delikátní jednohubky ozdobené řeřichou, pažitkou, fialkou a sedmikráskou. Ve svitu hřejivých slunečních paprsků si udělaly piknik v trávě a po jednohubkách se jen zaprášilo.

Další statečnou knižní hrdinkou byla velryba Gerda. K jejímu příběhu jsme využili čtenářskou kostku, kde byly místo čísel nakresleny symboly. Před čtením byla dětem ukázána obálka knihy a po hodu kostkou odpovídaly na otázky, které symboly znázorňovaly: otazník (O čem kniha asi bude?), srdíčko (Komu by se kniha mohla líbit?), oko (Kde se bude příběh odehrávat?), slunce (Navrhni, jak by příběh mohl vypadat.), kamarádi (Kdo v příběhu bude vystupovat?). Kostka byla využívána v průběhu celého čtení. Příběh o velrybě Gerdě seznamuje děti s citlivým tématem odcizení, samoty, beznaděje, ale zároveň s touhou o poznání, odvahou a velkou láskou k rodině. 

Z keramické hlíny si každý vyrobil svoji Gerdu, nebo Larse, která jim bude tento krásný týden a snad i celý měsíc připomínat.

Měsíc plný příběhů, nového poznání, zamýšlení se, fantazie, poučení, porozumění a lásky ke knihám jsme zakončili spinkáním ve školce - "Noc s Andersenem". Celý den se nesl v duchu H. CH. Andersena. Děti se dozvěděly, kdo to byl a jaké psal příběhy a pohádky. Jeden příběh jsme si přečetli. Příběh byl o cínovém vojáčkovi - zkuste se na něj dětí zeptat :-) Dále si děti vyrobily svoji záložku do knihy a zkusily napsat vzkaz tajným písmem. Večer jsme si zpestřili noční výpravou za pokladem. Cestu nám ukazovala plápolající světýlka. Výprava byla o to tajemnější, když některá světýlka větrem zhasla... Poklad jsme nakonec našli. Odměnou nám byly dobrůtky na cestu zpět a těšení se na promítání pohádky o malé holčičce Malence. Děti usínaly při ukolébavce a na stropě jim k tomu zářily hvězdičky s měsícem. 

Celý den jsme si pochutnávali na dobrůtkách od vás, rodičů - moc děkujeme, vše bylo výborné. Poděkování patří také babičce Esterky (Olince Janouškové), která přichystala pro paní učitelky ranní překvapení formou luxusní snídaně.

Celý měsíc byl náročný, ale o to větší radost máme z toho, že se povedl. Doufáme, že se děti dozvěděly mnoho užitečných informací, a že je práce s knihou a příběhem bavila. Spinkání ve školce bylo fajn, pro velký úspěch si ho rádi brzy zopakujeme. 

S podporou dětské čtenářské pregramotnosti a láskou ke knihám nám pomohli i maminky, babičky a přátelé školičky. Děkujeme Vám, že jste si udělali čas a přečetli dětem Vaši oblíbenou knihu z dětství. Bylo to velice příjemné. Přečíst svoji knihu a zavzpomínat na dětství můžete kdykoliv. Stačí kontaktovat některou paní učitelku. Těšíme se na Vás :-)